วิธีการสมัครสมาชิก

วิธีการสมัครสมาชิก

1. เลือก "เข้าสู่ระบบ"

 

 

2. เลือก "สมัครสมาชิก"

 

 

3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง

    - อีเมล์ ครวใช้อีเมล์ที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน เพื่อ รับ-ส่ง ข้อมูลในการสั่งซื้อ

    - รหัสผ่าน ครวใช้ที่จำง่าย ใช้บ่อยหรือใช้ประจำ 6 ตัวขึ้นไป เป็นภาษาอังกฤษ หรือ ตัวเลข

    - ชื่อ นามสกุล จริง ที่สามารถใช้จัดส่งสินค้าได้

    - ที่อยู่ ครวเป็นที่อยู่ที่พักอาศัยในปัจจุบัน หรือที่ทำงาน 

    - เบอร์โทร ครวใช้เบอร์โทรที่สามารถติดกลับได้ในกรณีสินค้าถูกตีกลับ หรือกรณีอื่นๆ เป็นต้น

 

 

4. เลือก   "ยอมรับเงื่อนไข (อ่านเงื่อนไข)"

 

 

5. เลือก "สมัครสมาชิก"

 

 

6. ท่านสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว